Deel vier

waarin de tekens van de Zodiak en de aspecten der planeten geïntegreerd worden besproken

   

pagina

onderwerpen

bijlagen

 

24 De Zodiak

24.1

verschil en overeenkomst ,

 

 

nieuwe centrifuge, nieuwe omtrek

 

 

het er-tegen-aan-geworpene, zodiak

 

24.2

decor, objectiveren, ophangpunten,

Hoofdkruis

poorten, initiërend Hoofdkruis,

 

 

verheffing, in-zichzelf-verankerd

 

 

zonsopgang, poorten van de Zon

 

24.3

slang, elementen, drie kruisen,

elementen

 

midden en omtrek

huizen

24.4

de tekens als ontwikkelingsgang

 

 

onttovering, het plantje door de

 

 

huizen heen

 

24.5

het eerste viertal Ariës, Taurus,

 

 

Gemini, Cancer, geen intentie

 

 

geen limiet,

 

24.6

het tweede viertal Leo, Virgo,

 

 

Libra, Scorpio,

 

geen intentie, gelimiteerd

 

24.7

het derde viertal Sagittarius,

 

Capricornus, Aquarius, Pisces;

 

 

intentioneel en beperkt

 

24.8

interne samenhang,

 

aardas, kristal, omtovering, karma

 

 

 

 

25 Het aspect

25.1 *

regelmatige lichamen, omtrek,

 

 

middelpuntshoek, spankracht

 

 

aangrijpingspunt

 

25.2

koorde, vertaalslag, snaar,

 

 

uitvoerder

 

25.3 **

zelfcreëerend, imperatief,

eerdere citaten

 

pendelfunctie, twee groepen

 

25.4

twaalfhoek, vijfhoek,

ander gebied

 

middelpuntzoekers,

sleutel

 

aspectdragers

25.5 **

loodrecht, koorde en straal,

 

 

regelmatige reeks, ritme

 

 

Koorde en straal

 

25.6 *

majeur en mineur, wortelverband,

 

 

machtsverheffen en verheffen

 

25.7

worteltrekken en inkeren, radix, orb,

 

 

middelpuntsvlekje

 

25.8 *

onderbouwing en functie, ellips,

 

 

binnen de Aarde, andere aspecten

declinatie,

 

met andere referenties,

breedte

 

samenvatting

 

 

 

 

26 Aspectontwikkeling

26.1 *

Thierens, kracht en weerstand,

 

 

maan-reactie, langzame en snelle

 

26.2

Maan, de uit- en ingaande boog,

 

 

uitgaande aspecten, conjunctie,

 

 

uitgaand sextiel,

 

26.3

uitgaand vierkant,

 

 

uitgaande driehoek, uitgaande

 

 

oppositie, verdringing, overbrugging

 

26.4

omslag, objectivering, ingaande

 

oppositie, ingaande driehoek,

 

 

ingaand vierkant,

 

26.5

vervolg ingaand vierkant, ingaand

 

sextiel, ingaand conjunct,

 

 

niet-handelen, omslagaspecten,

 

26.6 *

geest en stof, aspectweging,

holle spiegel*

 

holle spiegel met Es en Ich ,

tekeningen

27.7 *

bolle spiegel, Maan-invloed,

bolle spiegel*

weerkaatsing en omkering,

 

 

herdefinitie van het Ik, vrije wil,

 

 

27Aspecten tussen de Ik-vormende planeten

27.1

ondersteunende factoren,

 

 

convergerend, divergerend

 

 

aspecten tussen Zon- Maan -

 
 

Ascendant, Zon - Maan,

 
 

Saturnus - Maan,

 

27.2 *

vervolg Saturnus - Maan,

 

 

Saturnus - Uranus,

 

27.3

vervolg Saturnus - Uranus,

 

27.4 *

Maan - Uranus, Zon - Uranus

 

 

Ascendant

 

   

Einde deel 4

 

-.-.-.-.-

(*) = literatuurverwijzing  

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten