7 Projectie

bladzijde

onderwerpen

bijlagen

 

7.1

twee vormen van uitwerpen

tegenstellingen 

 

uitwerping als openbaring,

 

7.2 

polariteit, ontwikkelingsveld,

dimensies

7.3

geen artefacten, analoge

 

 

verbanden, maanoverdracht

 

7.4

wat we tot nu toe vonden

 

 

* = literatuurverwijzing

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten