literatuurverwijzing

 

J.D.Bierens de Haan, Uren met Spinoza, Hollandia drukkerij, 1923, Baarn

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten