Literatuurlijst

 

J.C.Bakker, Komplexen en Konflikten, Urania 1977, 2 & 3.

 

J.C.Bakker, Over Spiegelwerking, Octaafwerking en Polariteiten, Urania, april 1979,

 

J.C.Bakker, De Maan, lezing gehouden voor de WvA, d.d. 6 oktober 1979

 

J.C.Bakker, De verhouding Subject-Object, Lezing gehouden voor de WvA d.d. 22 november 1980

 

J.Bakker, J.Bankert, P.Schreurs, Syllabus Astrotechniek, uitgave Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht, 1985

 

J.Bankert, Enige opmerkingen over Projectie in de Astrologie, Urania Winter 1985, blz. 44

 

L.C. de Beer, Het Keerpunt, Theosofische Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1915

 

J.D. Bierens de Haan, Uren met Spinoza, Hollandia Drukkerij, 1923, Baarn

 

L.Bisterbosch, Sterrenkunde deel II, uitgave VPC, Driebergen, 1995

 

J.Bowlby, Trilogie:

deel 1: Attachment, 1974;

deel 2: Separation, Anxiety and Anger, 1973;

deel 3: Loss, 1975.
The international Psycho-Analytical Library, The Hogarth Press, London.

 

J.Campbell, 1987, Teleac Cursus: Mythe en Bewustzijn, deel 5

 

J.Campbell, De held met de duizend gezichten, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1990, isbn: 90 254 6828 4

 

Charubel (John Thomas) en Sepharial (W.Gorn Old), De betekenis van alle graden van de Zodiak, vertaalde uitgave van J.B.Gieles, Den Haag, jaar van uitgifte onbekend

 

H.J.M.Claessen en J.G. Oosten, Ideology and the formation of an early State, pg. 236, Brill, Leiden, 1996, isbn: 9004-104-704

 

E.Colerus, Van Punt naar vierde Dimensie, meetkunde voor iedereen, 2e druk, H.Nelissen, Amsterdam, 1940

 

ing. H.Cosman, Theoretische Grondslagen van het Huizensysteem volgens APC, Urania 1960, oktober, blz 18, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

ing. H.Cosman, Grondprincipes der Astrologie, deel I, II.en III, Urania 1962, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

ing. H.Cosman, Bewijs uit het Ongerijmde, Urania, 1971 winternummer, blz. 6-10

 

ing. H.Cosman, Astrologie als Levensbeschouwing, voordracht voor de Werkgemeenschap van Astrologen te Utrecht, 15 april 1978

 

ing. H.Cosman, Vragenrubriek - Over Majeure Aspecten, Urania, zomer 1979, blz 5 en 6, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

ing. H.Cosman, Lezing over het WvA systeem en enkele achtergronden gehouden te Londen, Urania, herfst 1979, betreffende het uitstromend middelpunt blz 5, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

ing. H.Cosman, Lezing over het WvA systeem en enkele achtergronden gehouden te Londen, Urania, herfst 1979, betreffende planeetverbanden blz 7, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

ing. H.Cosman, Vragenrubriek - Over Spiegelassen, Urania zomer 1980.

 

ing. H.Cosman, Basiscursus Astrologie, uitgave STOA-WvA 1983

 

E.I.K.Esser, Brochure Heren in de Sectoren

uitgave Stichting Werkgemeenschap van Astrologen

 

drs. H.ten Dam, Catharsis en Integratie, 1997 Bres, Amsterdam, isbn: 90 6229 048 5/NUGI 747

 

Thorwald Dethlefsen, Esoterische Psychologie, 1980, Ankh-Hermes, Deventer, isbn: 90 202 4918 5

 

C.Diegenbach, Astrotechnica, de Tijdstroom, Lochum, 1943

 

M.G.Edelstien, Trauma en Trance, 3e druk, 1997, De Toorts, Haarlem, isbn: 90 6020 369 0 / NUGI 713

 

Wolfram von Eschenbach, Parcival, vrij bewerkt door Lida van der Meij

 

E.I.K.Esser, Brochure Heren in de Sectoren

uitgave Stichting Werkgemeenschap van Astrologen

 

Esser, Cosman en Bakker, Astrologie, Strengholt, Naarden, 1977 blz. 109-128, isbn 90 6010 308-4

 

Esser, Cosman en Bakker, Astrologie, Strengholt, Naarden, 1977 blz. 289, isbn 90 6010 308-4

Steven Forrest, The Book of Pluto, ACS publications San Diego, 1994, isbn 0-935127-34-8

 

M.L.von Franz, Alchemie, Schors, Amsterdam, 1983,

isbn 90 6378 1032

 

Dr.G.C.Gerrits, Leerboek der Natuurkunde, deel 2, 15e druk, 1932, E.J.Brill, Leiden

 

L. Gordon Plummer, Mathematics of the Cosmic Mind, second edition,  The Theosophical Publishing House, London,1970 isbn: 0-8356-0030-0

 

A.D. de Groot, Methodologie, Grondslagen van Onderzoek en Denken in de Gedragswetenschappen, van Gorcum, Assen, 1994, isbn: 902322891X

 

R.Hand, Planeten in Transit, Mirananda, 2e druk, 1984, isbn 90-6271-717-9

 

O.v.d.Hart, Trauma, Dissociatie en Hypnose, Swets & Zeitlinger bv. Amsterdam/Lisse 1991

 

Janduz (J.Duzea), Les 360 Degrés du Zodiaque, uitgever en jaar van uitgifte onbekend

 

Dr.J.v.d. Kamer, Orde, voordracht voor de Werkgemeenschap van Astrologen te Utrecht, december, 1965, blz. 13

 

L.Knegt, Astrologie, wetenschappelijke techniek, 1928, Duwear & Zn. Amsterdam

 

M.L.Kobus en dr.J.J.Raimond jr., Sterrenkunde voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs. J.B.Wolters, Groningen, 1962

 

C.W.Leadbeater, Man visible and invisible, The Theosophical Publishing House, 8th edition, Adyar, 1971, isbn: 0-8356-0311-3

 

E.Laszlo, Bezielde kosmos, Ankh-Hermes bv. Deventer, 2005, isbn 90 202 8401 0

 

R.Lawlor, Sacred Geometry,Thame and Hudson, London, 1982

 

A.Lechner, Parcival, Unieboek bv.Bussum, 1975 isbn: 90-228-3342-9

 

N.Letsch, Chaos-Orde, Urania februari 1938,

 

J.Lodder, Doctoraalscriptie: Psychoanalytische visie op Narcisme, R.U. Utrecht, mei 1986

 

Prof.P.van Lommel, Eindeloos Bewustzijn, 2007,

isbn: 9789025957780

 

E.G. McClain, The Myth of Invariance, Shambala, Boulder, Colorado, 1978 - isbn: 0-87773-118-7

 

H.Methorst, Krishnamurti en het Grote Misverstand, De Driehoek, Amsterdam, 1995, isbn:90-6030-543-4

 

E.Mulder, Zon, Maan en Sterren, Astronomie voor iedereen, Christofoor, 3e druk, 1991, isbn: 90 6238 066 2

 

Dr.E.Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewustseins, Rascher Verlag, Zürich 1e druk, 1949

 

Dr.E.Neumann, Diepte psychologie en de Vrouwelijke Ontwikkeling, Van Loghum Slaterus, Arnhem 1955.

 

Dr.E.Neumann, Die Grosse Mutter, Walter Verlag, 6e druk Olten, Freiburg im Breisgau, 1983

 

Dr.J.G.Oosten, Religieuze verandering in de wereldgodsdiensten, 1978. R.U. Leiden

 

Dr.J.G.Oosten, Gods en games: playing with levels of reality, R.U.Leiden

 

J.G. Oosten en H.J.M. Claessen, Ideology and the formation of an early State, pg. 236, Brill, Leiden, 1996, isbn: 9004-104-704

 

Dr. C.H. van Os, Getal en Kosmos, J.M.Meulenhoff, Amsterdam, 1947, blz 9-44.

 

Pinto en Pinto, Interculturele Conflicten, Bohn Stafleu en van Loghum, Houten/Zaventem, 1994, isbn 90-313-1779-9

 

A.E.Powell, The Etheric Double, The Theosophical Publishing House, London, 1968

 

Stichting Pythagoras: www.stichting-pythagoras.nl

 

Th.J.J.Ram, duiding van het sprookje "De Zes Dienaren", Urania, 1938, blz 116

 

Th. J.J.Ram, Psychologische Astrologie, H.J.W. Becht, 2e druk, 1949

 

Th.J.J.Ram, De Ceremoniële Astrologie als grondslag voor geestelijke ontwikkeling, voordracht voor de Werkgemeenschap van Astrologen te Utrecht, 4 mei 1952

 

Th.J.J.Ram, I.de Beer, ing.H.Cosman, Psychologisch Astrologische Encyclopedie, uitgave Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht.

 

Dr.F. Riemann, Het Wezen van de Angst, Servire, Utrecht, 2001

isbn: 90 215 9727 6

 

Dr.M.H.J.Schoenmaekers, Het Nieuwe Wereldbeeld, van Dishoeck, Bussum, 1915

 

Dr.M.H.J.Schoenmaekers, Beginselen der Beeldende Wiskunde, van Dishoeck, Bussum, 1916

 

drs. P.Schreurs, Over Presefoné, Urania april 1979, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

drs. P.Schreurs, De Planeetsymbolen, Urania, lente 1981, blz.56, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

drs. P.Schreurs, Opbouw van het Persoonlijk Ik, lezing gehouden voor de WvA, april 1987

 

drs. P.Schreurs, Techniek en Mystiek in de Astrologische School van Ram, Urania, juli 1999, blz 42, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

drs.P.Schreurs, Astrologie in de Multiculturele Samenleving, Astrofocus nr 14, uitgave Astrologische Vereniging Nederland, maart 2002

 

M.Schulman, Karmische Astrologie, Maansknopen en Reïncarnatie, 1979, Schors, Amsterdam, isbn 90.6378.014.1

 

Dr. C.J.Schuurman, Er was eens .. er is nog, Ankh-Hermes, Deventer, 1973, isbn: 90202 48154

 

Dr. C.J.Schuurman, De medemens en wij, Ankh-Hermes, Deventer, 1982, isbn 90 202 48162

 

Dr. C.J.Schuurman, Uit mijn Leven, Stichting Perseus, Amsterdam 1982

 

Dr. C.J.Snijders, Astrologie en Levensbeschouwing, De Tijdstroom, Lochem, jaartal onbekend

 

Ir. C.J.Snijders, Beginselen der Astrologie, .J.W.Becht, Amsterdam, 1940

 

Teresa van Avila, Het kasteel der ziel, 1574, derde verblijf

 

A.E.Thierens, Elementen der Esoterische Astrologie, Schors, Amsterdam, isbn:90 6378 039-7

 

A.E. Thierens, Cosmologie, Elementen der Practische Astrologie, Schors, Amsterdam,

 

A.E. Thierens Ph.D., Natural Philosophy, London, Rider & Co Pater Noster House E.C.

 

A.E.Thierens, De Tarot in de Praktijk, naar de uitgave van W.Gorter jr., Bandung-Haarlem, Gorters Amulet-serie no. 6

 

Bil Tierney, Alive and Well with Pluto, Llewellyn Publications, St Paul, MN - USA 1999, isbn 1-56718-714-3

 

Bil Tierney, Alive and Well with Neptune, Llewellyn Publications, St Paul, MN - USA 1999, isbn 1-56718-714-5

 

 

A.Weis, Die Madonna Platytera, Verlag Karl Robbert Langewiesche, Königsstein im Taunus, 1985.


Aanverwante Sites:

Astrologie Startpagina

Astrologische Vakvereniging Nederland
Karien van Deth

Kris Derboven

Ned. Ver. voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Astrologie

Stichting Pythagoras

Stichting Werkgemeenschap van Astrologen

Theo Verwijst

 

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten