literatuurverwijzing

 

Pinto en Pinto, Interculturele Conflicten, Bohn Stafleu en van Loghum, Houten/Zaventem, 1994, isbn 90-313-1779-9

 

P.Schreurs, Astrologie in de Multiculturele Samenleving, Astrofocus nr 14, uitgave Astrologische Vereniging Nederland, maart 2002

 

J.Bakker, J.Bankert, P.Schreurs, Syllabus Astrotechniek, blz 72-73, uitgave Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht, 1985

 

website van de Werkgemeenschap van Astrologen

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten