literatuurverwijzing

 

J.Bakker, J.Bankert, drs.P.Schreurs, Syllabus Astrotechniek, blz 37, uitgave Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht, 1985

 

website van de Werkgemeenschap van Astrologen

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten