literatuurverwijzing

 

J.Bakker, J.Bankert, drs.P.Schreurs, Syllabus Astrotechniek, blz 37, uitgave Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht, 1985

Deze syllabus geeft een vergelijkend overzicht van de meest gangbare huizensystemen. In een eerste aanzet worden ook analogieën genoemd.

 

Verdere gegevens omtrent astronomie zijn o.a. te vinden in.

Ir. C.Diegenbach, Astrotechnica, de Tijdstroom, Lochum, 1943

Ir.M.L.Kobus en Dr.J.J.Raimond jr., Sterrenkunde voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs. J.B.Wolters, Groningen, 1962

 

website van de Werkgemeenschap van Astrologen

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten