literatuurverwijzing

 

Dr.M.H.J.Schoenmaekers, Het Nieuwe Wereldbeeld, van Dishoeck, Bussum, 1915

 

Dr.M.H.J.Schoenmaekers, Beginselen der Beeldende Wiskunde, van Dishoeck, Bussum, 1916

 

website van de Werkgemeenschap van Astrologen

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten