literatuurverwijzing

 

Dr. C.H. van Os, Getal en Kosmos, J.M.Meulenhoff, Amsterdam, 1947, blz 9-44.

 

Stichting Pythagoras: www.stichting-pythagoras.nl

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten