literatuurverwijzing

 

E. Mulder, Zon Maan en Sterren, Astronomie voor Iedereen, blz. 46, Christofoor, 3e druk, 1991, isbn: 90 6238 066 2

 

A.E.Thierens, Elementen der Esoterische Astrologie, blz. 47, Schors, Amsterdam, isbn:90 6378 039-7

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten