literatuurverwijzing

 

Dr. A.D. de Groot, Methodologie, Grondslagen van Onderzoek en Denken in de Gedragswetenschappen, van Gorcum, Assen, 1994, isbn: 902322891X

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten