literatuurverwijzing

 

L.Knegt, Astrologie, wetenschappelijke techniek, 1928,

blz 84 e.v., Duwear & Zn. Amsterdam

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten