literatuurverwijzing


drs. H.ten Dam, Catharsis en Integratie, 1997 Bres, Amsterdam, isbn: 90 6229 048 5/NUGI 747

 

T.Dethlefsen, Esoterische Psychologie, 1980, Ankh-Hermes, Deventer, isbn: 90 202 4918 5

 

M.G.Edelstien, Trauma en Trance, 3e druk, 1997, De Toorts, Haarlem, isbn: 90 6020 369 0 / NUGI 713

 

Dr. O.v.d. Hart, Trauma, Dissociatie en Hypnose, Swets & Zeitlinger bv. Amsterdam/Lisse 1991

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten