literatuurverwijzing

 

ing. H.Cosman, Theoretische Grondslagen van het Huizensysteem volgens APC, Urania 1960, oktober, blz 18. Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

- H.Cosman, Bewijs uit het Ongerijmde, Urania, 1971 winternummer, blz. 6-10

 

- Esser, Cosman en Bakker, Astrologie, Strengholt, Naarden, 1978 blz. 109-128

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten