Wegwijzer voor The Inner Sky

 

0.6

bladzijde 6 van 6

 

Hoe je kunt navigeren

In het "voorwoord" kun je lezen hoe ik besloot de speurtocht naar The Inner Sky te ondernemen. De Inhoudpagina vormt de centrale toegang naar de beschrijving van die speurtocht; hier kun je de documenten van de opeenvolgende bevindingen vinden. Deze inhoudpagina kun je via de link "inhoud" in de linkermarge op iedere pagina openen.

 

Ik heb mijn betoog uitgezet op een "leesroute". In de linkermarge vind je de links "leesroute heen" en "leesroute terug". Hiermee kun je de leesroute per pagina voortzetten of erin terugbladeren.

 

Innersky bevat meerdere delen. Onder de link "inhoud" vind je per deel een korte beschrijving en de titels die je per tekst afzonderlijk kunt aanklikken. Zo kun je op de door jou gewenste plek in de leesroute binnenstappen.

 

Onderaan iedere pagina zijn links geplaatst naar de literatuurlijst, de onderwerpen per pagina en de woordenlijst.

Hier en daar zijn in de teksten cruciale zinnen blauw gemarkeerd. Ook worden afbeeldingen en tabellen gegeven. Ook hiervoor vind je onderaan iedere pagina alle benodigde links.

In de inhoudsopgave is onder de link van ieder "deel " een opgave van de besproken onderwerpen samen met de eventuele bijlagen en literatuurverwijzingen te vinden. Ook vanaf deze pagina kun je die rechtstreeks openen.

 

Vaak zijn midden in de teksten links aangebracht naar andere pagina's waarop over eenzelfde thema ook iets valt te lezen. Met de "terug"-knop linksboven in de browser keer je dan weer terug naar je eerdere pagina.

 

Uitstapjes

De Leesroute houdt het centrale thema van The Innersky vast. Achter de teksten zijn af en toe uitstapjes ingericht met nadere informatie, of met een meer beschouwende toevoeging. Vanuit deze uitstapjes kun je met de "terug" knop in de linkermarge weer rechtstreeks terugkeren naar het punt op de leesroute waar je was gebleven.

Ook werden op deze wijze de lokale literatuurverwijzingen met een (*) middenin de betreffende tekst geplaatst.

 

Op de hoogte blijven

Deze online studie-site is anno 2017 nog in wording. In de "Innersky Koerier", die op de homepagina aangeklikt kan worden, houd ik de lezer op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op deze studiesite.

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum