Voorwoord

0.5

bladzijde 5 van 6

 

Voor wie deze site bedoeld is

 

Aandacht voor de Astrologie-zelf

Op deze site richt ik mij in de eerste plaats tot mensen die met astrologie vertrouwd zijn en specifiek tot degenen die nog eens aandacht willen besteden aan de astrologie-zelf als opvatting van de werkelijkheid.

Zo heb ik mij ertoe gezet mijn vraag naar integratie van verschillende wereldbeelden vanuit de astrologie uit te werken. Wie geïnteresseerd is in dit analytisch speurwerk wordt uitgenodigd hier mee te lezen.

 

Leesstof

De speurtocht is uitgezet in een leesroute die aldoende een zekere lengte heeft gekregen. Hieronder volgen daarom enkele praktische tips zodat ieder naar eigen behoefte daarmee om kan gaan

 

1. Voor degenen die wat minder affiniteit hebben met de technische opbouw van de horoscoopfiguur heb ik in het eerste deel in een aantal terugkerende teksten: "Wat we tot nu toe vonden" de belangrijkste denkstappen verzameld.

2. Degenen die specifiek geïnteresseerd zijn in een bepaald aspect van de astrologie, bijvoorbeeld:

- de wijze waarop de horoscoopfiguur uit de basisgegevens wordt afgeleid,

- hoe de planeetbetekenissen worden gevonden,

- de onderlinge organische samenhang van de Zodiaktekens

- hoe de werking van planetaire aspecten tot stand komt,

kunnen vanuit de inhoudsopgave (link "inhoud" in de linkermarge) hun keuze maken naar de onderwerpen die in de artikelen worden besproken.

3. Degenen die stap voor stap serieus willen meedenken op deze speurtocht kunnen het beste de leesroute in zijn geheel volgen.

4. Ook zijn voor de geïnteresseerde lezers "verwijzende links" ingelast, waarmee een onderwerp op meerdere plaatsen op de site snel kan worden op- en nageslagen.

5. Tenslotte kunnen degenen die de hier ontwikkelde inzichten in praktijk willen brengen mogelijk hun voordeel doen (wèl na lezing van de hele leesroute!) met de aangeboden voorbeelden.

 

Contact

Wanneer de lezer naar aanleiding van de teksten op deze site vragen of suggesties heeft kan hij of zij altijd via de e-mail met mij contact opnemen:

paulaschreurs@innersky.org

Indien mogelijk zal ik daar dan op reageren.

 

Ten slotte ...

draag ik deze site op aan wijlen mijn beide ouders, die mij invoerden in de visie van J. Krishnamurti en in de school van Th.J.J. Ram.

Ook breng ik een saluut aan Bert Esser, die mij steunde en aanmoedigde tot het schrijven van deze site en aan wijlen mijn beide astrologieleraren, Hans Cosman en Jan Bakker. Van hen kreeg ik unieke lessen; ik ben hen zeer verplicht.

Tijdens de voorbereiding van deze tweede editie van de site kreeg ik van enkele lezers van de eerste editie ook een paar goede tips toegespeeld. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Tenslotte zeg ik hier mijn dank aan Johanneke Oosten en Giselle Gouverne. Johanneke steunde mij bij de opzet en vormgeving van deze site en Giselle verzorgt de vertaling van de teksten naar het engels. Beide vrouwen hebben prachtig werk geleverd (en doen dat nog steeds) waarvoor ik hen zeer dankbaar ben.

 

-.-.-.-.-

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten