Voorwoord

0.3

bladzijde 3 van 6

 

Wat je hier kunt vinden

Abstract

De gedachte die ik op deze site wil uitwerken voert terug naar een gesprek dat ik in 1977 met wijlen mijn astrologie leraar, Hans Cosman, had. In dat jaar sloot hij een driejarige cursus af, waaraan ik in het laatste jaar ook had deelgenomen. Als nuchtere bèta-wetenschapper stond ik versteld van wat ik op die avonden aangereikt kreeg. Eén van de vragen waarmee ik mij toen tot hem wendde luidde dan ook, hoe binnen de bestaande (lees: wetenschappelijke) opvattingen omtrent de werkelijkheid astrologie te begrijpen zou kunnen zijn, een plaats zou kunnen hebben. De enkele opmerking die hij hierop teruggaf ging over projectie en was zó abstract, dat die het uiterste vroeg van mijn prille kosmologisch inzicht. Echter, de opmerking sloot ook aan op de visie van Krishnamurti over projectie. Zo bleef door de jaren heen dit antwoord als een echo in mij naklinken en op mijn zoektocht naar integratie van de verschillende wereldbeelden kristalliseerde die ene opmerking zich in mij tot mijn ultieme toetssteen.

 

Integratie

Op deze site wil ik nu een speurtocht ondernemen. Daarop is het integreren van de uiteenlopende wereldbeelden mijn hoofddoel. Als instrument hiervoor gebruik ik de astrologie. Zonder haar te willen bewijzen of bestrijden hoop ik haar te kunnen ontdoen van haar tover, zodat ik kan bezien of zij geschikt is als denkkader voor integratie. Daartoe wil ik nagaan hoe zij werkt, waar zij haar materiaal uit betrekt, welke interpretaties op dat basismateriaal gestoeld kunnen zijn en welke niet.

Als opbouw voor de gedachteontwikkeling begin ik met enkele kosmologische beschouwingen in technische en filosofische zin. Vervolgens wil ik deze doorwerken naar het astrologisch denkkader, om tenslotte te bezien of ze toepasbaar zijn in de duiding van horoscopische constellaties.

 

Vele ervaringen - geen claim

Toetsing van de duiding aan feitelijke voorvallen zou het ontwikkelde denkkader vervolgens kunnen bevestigen. Echter, iedere constellatie vormt een eigen geïntegreerd, energetisch veld met eigen dynamiek, waarin de astrologische verbanden steeds op een nieuwe manier hun uiting krijgen. Daarom kan aan zo'n toetsing - ook al zijn het er vele op rij - geen objectieve waarheidsclaim worden ontleend.

 

Wetenschap

Goed beschouwd kan de astrologie binnen het huidige wetenschappelijke denkkader dus niet worden bewezen. Ook in statistische zin kunnen aan een reeks afzonderlijke ervaringen geen algemeen geldende regels worden ontleend. Het voeren van een bewijs voor of tegen de astrologie is dan ook niet het doel van deze site.

 

-.-.-.-.-

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum