Voorwoord

0.4

bladzijde 4 van 6

 

en wat je hier niet kunt vinden

 

Geen gangbare aanpak van onderzoek

Ondanks het gemis aan aansluiting bij de erkende wetenschap, kan het denkkader van de astrologie toch weldegelijk op een analytisch verantwoorde wijze worden onderzocht en op waarheidsgehalte worden getoetst. Het speurwerk dat op deze site wordt gepresenteerd volgt daartoe een eigen denksystematiek, die passend is voor het onderwerp. Op de uitgezette leesroute zal deze benadering stap voor stap worden uitgezet en zal voor zichzelf kunnen spreken.

 

Geen officieel onderzoek

Zoals gezegd gebruik ik geen erkend onderzoeksmodel. Dit speurwerk maakt er dan ook geen aanspraak op een officieel onderzoek te zijn. In plaats daarvan ga ik als een soort detective de interne gangen binnen het astrologisch werkmodel na.

Deze werkwijze blijft eigen aan de aard van het materiaal en vervreemdt daar niet van. Zo hoop ik dat de gevonden uitkomsten geen artefacten zullen zijn.

 

Geen beginnerscursus

Ook geef ik hier geen stof voor mensen die nog aan het begin van hun astrologische studie staan. Het kan natuurlijk helemaal geen kwaad als geïnteresseerden deze teksten lezen, maar op deze site neem ik aan dat de basiskennis bekend is. Wellicht is het mogelijk om in een later stadium voorbeeldmateriaal te presenteren, maar de site biedt geen astrologische cursus. De beschrijving van eigenschappen van planeten met hun posities in huizen en tekens en hun aspectering is elders in ruime mate te vinden (*). Dubbel werk is niet nodig.

 

Onttovering

Onderzoek kan ook een zekere onttovering met zich meebrengen. Dit kan tot gevolg hebben dat de lezer zijn vertrouwde beeld omtrent astrologie opnieuw moet gaan bezien. Zo zou bij een aanvankelijke tegenstander ruimte kunnen ontstaan voor het "voordeel van de twijfel", terwijl een aanvankelijk gelovige door deze site in de astrologie teleurgesteld zou kunnen raken. Of deze reacties als positief of negatief worden ervaren hangt af van de gehechtheid aan het eerdere uitgangspunt. Dit zal voor ieder anders liggen.

 

-.-.-.-.-

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum