Voorwoord

0.1

bladzijde 1 van 6

 

Waarom deze website?

 

Inleiding

In onze pogingen de wereld om ons heen als een logisch samenhangend geheel te beleven hebben mensen over de hele wereld en in alle culturen denkkaders ontwikkeld. Wetenschappelijke en religieuze systemen staan ons ten dienste bij het zinvol plaatsen en integreren van de verschijnselen om ons heen. Binnen een coherent wereldbeeld waarin alles zijn eigen plaats en betekenis heeft kunnen we keuzes maken en onze richting bepalen.

 

Mijn referentiekaders

Er bestaan vele van deze denkkaders. Zo kreeg ik in mijn jeugd de denkbeelden van J. Krishnamurti aangereikt. Zijn visie op onze waarneming en de projecties die daarin meespelen bepaalden voor een deel mijn waarnemingen en de wijze waarop ik daarmee omging. In meer academische kringen maakte ik het denkkader van de causale verbanden mee met alle impliciete aannames die daaronder liggen. Dit gaf concreet houvast. Echter, na mijn ontmoeting met de bekende Nederlandse helderziende Gerard Croiset kreeg ik de stellige indruk dat de werkelijkheid toch meerdere dimensies heeft, die ieder een eigen wetmatigheid laten zien. Toen ten slotte de astrologie op mijn weg kwam werd mij verteld dat de werkelijkheid gerelateerd was aan hemelfactoren die ver buiten onze eigen invloedssfeer liggen.

Zo bevond ik mij in vier werkelijkheidsopvattingen met vier eigen vóóronderstellingen die ieder een eigen interne coherente samenhang vertoonden, maar onderling elkaar wezensvreemd bleven.

 

Andere wereldbeelden

Naast de denkkaders waarmee ikzelf kennis had gemaakt, bestaan er ook vele andere. Ik noemde al de vele godsdienstige stelsels. Maar ook binnen wetenschappelijke en filosofische kringen bestaan er meerdere stromingen, die ieder op eigen wijze de verschijnselen trachten te interpreteren met het doel de mens een richtsnoer te bieden voor zijn keuzes en handelingen.

 

Spagaat

In mijn leven speelden de genoemde vier kaders een indringende rol en wel zo, dat ik met de geldigheid van het ene stelsel het andere niet kon vervangen. Alle vier zijn zij, uitgaande van de onderliggende vóóronderstellingen, even waar. Zo kwam mijn denken in een meervoudige spagaat terecht. Dat is best ongemakkelijk; ik heb daar iets aan willen doen.

 

-.-.-.-   

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum