Innersky Koerier

 

 

Bij de derde editie

Mei 2021

Het verschil tussen de heliocentrische en geocentrische benadering van de Aarde en haar rol in de astrologie brachten mij weer meer zicht op de aard en zeggingskracht van de horoscoop. Deze nieuwe inzichten blijken door te werken in de aanpak van de horoscoopduiding, die hierdoor een dimensie erbij krijgt. Op enkele plaatsen werd dit door de bestaande teksten heen gevlochten (*). Daarnaast werden hiervoor ook aanvullende teksten geschreven (*, *). Daarin lijkt bovendien een aanknopingspunt aanwezig te zijn voor het inrichten van waardevrij, objectief onderzoek. Ook kwam er een ankerpunt voor de "Vrije Wil" tevoorschijn.

Naast nieuwe dimensies voor de duiding en mogelijk ook nieuwe openingen naar andere denksystemen heeft hiermee deze nieuwe editie van Innersky ook een vernieuwde zeggingskracht gekregen.

 

Paula Schreurs

Laren, Nederland

Mei 2021

 

Bij de tweede editie

April 2017

Terug van weggeweest vindt u hier de vernieuwde editie van de site voor en over astrologie, "The Innersky". Evenals in de eerste editie wil deze site een dieper inzicht inzicht ontwikkelen in de inwezenlijke identiteit van deze oude wetenschap.

De eerste editie werd gepubliceerd aan het eind van 2006.

Met de waardevolle suggesties van lezers en mijn eigen bevindingen met de nieuw ontdekte planeet Eris, kwam ik tot deze herziene opzet, waarin vooral het eerste deel beter werd gestructureerd. Waar nodig werden ook teksten bijgesteld.

 

Net als in de eerste uitgave is ook nu getracht steeds de lijn van het betoog consequent vast te houden en uit te werken, zodat de conclusies echt op de onderliggende feiten gestoeld zijn.

Om de lijn van het betoog beter te ondersteunen heb ik wat vaker terugverwijzende links in de teksten aangebracht, zodat de lezer niet hoeft te verdwalen

 

Op het moment van deze uitgave is de site nog in wording. Ik hoop verder te kunnen werken aan de literatuuropgaven en de woordenlijst, evenals aan enkele bijlagen. Ook hoop ik van tijd tot tijd illustratieve horoscopen te kunnen aanbieden.

 

Met deze herziene uitgave hoop ik opnieuw een positieve bijdrage te geven aan de gedachtenontwikkeling rond en de toepassing van astrologie. Voor eventuele op- en aanmerkingen, evenals voor gerezen vragen of suggesties kan de lezer weer via paulaschreurs@innersky.org met mij contact opnemen.

 

Goede reis gewenst op The Inner Sky.

 

Paula Schreurs

Laren, Nederland

mei 2017

-.-.-.-.-